Z przykrością i smutkiem informujemy o śmierci naszego wieloletniego pracownika - doktora Lesława Musura.

Doktor Lesław Musur jako specjalista medycyny sportowej i chorób wewnętrznych przez wiele lat sprawował opiekę medyczną nad polskimi sportowcami. W różnych okresach życia pracował z kadrą narodową narciarzy, zapaśników, judoków, kolarzy, żeglarzy, pływaków i sportowców niepełnosprawnych.

Odszedł Wielki i Skromny Człowiek. Nasz wielki przyjaciel, pełen uśmiechu, humoru i przyjaźni dla ludzi. Wybitny specjalista w swojej dziedzinie, kierownik Działu Diagnostyczno-Badawczego w Centralnej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Warszawie, którego działalność wywarła znaczący wpływ na rozwój medycyny sportowej w Polsce. Od 2007 roku dr Lesław Musur był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia z powodu nieodżałowanej straty składają: Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej - Hubert Krysztofiak oraz koleżanki i koledzy z Zespołu COMS.