W dniach 12-14 października 2017 roku, we Wrocławiu, odbędzie się XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pod hasłem "80-lecie medycyny sportowej w Polsce - wyzwania na przyszłość". W programie naukowym znajdą się m.in. prelekcje pracowników Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej.

W imieniu dyrektora COMS, pełniącego jednocześnie funkcję prezesa Oddziału Warszawskiego PTMS, dr. Huberta Krysztofiaka - zachęcamy do uczestnictwa. Lekarzom posiadającym Certyfikat PTMS uprawniający do orzecznictwa sportowo-lekarskiego przypominamy, że udział w Zjeździe jest honorowany do przedłużenia ważności certyfikatu. Zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe PTMS w stolicy Dolnego Śląska jest możliwe do końca września br. Szczegóły pod adresem: http://www.ptms2017.pl/.

Przypominamy także, że następny Międzynarodowy Kongres Naukowy PTMS odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 roku w Gdyni, a jego organizatorem będzie Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej. O szczegółach przygotowań do tego wydarzenia będziemy informować na bieżąco.

XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pod hasłem

XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pod hasłem