Miło nam poinformować, że w październiku 2022 roku zostały opublikowano dwa artykuły naukowe, w których podsumowano projekt dot. szczepień sportowców przeciwko COVID-19, realizowany w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, we współpracy z naukowcami z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej.

Pomimo w większości łagodnego przebiegu COVID-19 mamy do czynienie z niespotykanym wcześniej zjawiskiem w postaci utraty znacznej liczby dni treningowych. Przeprowadzone porównanie pomiędzy innymi zakażeniami dróg oddechowych a zakażeniem SARS-CoV-2 wskazuję, że w przebiegu COVID-19 sportowcy tracą znacznie więcej dni treningowych (średnio 8) pomimo tego, że w układzie sercowo-czynionym i oddechowym nie znajdujemy patologii. Oceniono i porównano również utratę dni treningowych z powodu szczepienia przeciwko COVID-19, która wyniosła średnio 2 dni. Wnioski z tej pracy zdecydowanie pokazują wysoki „koszt sportowy” przechorowania COVID-19 i niski szczepienia (więcej w Journal of Science and Medicine in Sport).

Wyniki badań wskazują, że na postawy sportowców wobec szczepień przeciwko COVID-19 duży wpływ ma środowisko, w którym żyją – zwłaszcza trenerzy i rodzina. Istotne jest więc budowanie świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej, której szczepienia są kluczowym elementem, nie tylko wśród sportowców, ale także w całym społeczeństwie (więcej w Vaccines).