W dniach 15-17 grudnia 2022 roku, w Łodzi, odbył się III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Mięśni Ścięgien i Więzadeł - STAY IN THE GAME - praktyczne zastosowania medycyny w sporcie.
Wzięło w nim udział ok. 400 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać ponad 100 prelekcji,  nie tylko na temat zagadnień będących w bezpośrednim zainteresowaniu P.T. Członków PTMŚiW, któremu prezesuje współpracujący z COMS - dr Marek Krochmalski, ale także dotyczących żywienia i suplementacji, dopingu farmakologicznego, monitorowania wysiłku fizycznego, psychologii, psychiatrii czy pandemii COVID-19. Wszystko oczywiście w powiązaniu ze sportem. Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (Opiekuna Medycznego Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i Paraolimpijskiej), który był współorganizatorem kongresu.

Na grupowym zdjęciu - stoją od lewej: dr Marek Krochmalski, dr Aleksandra Piechuta, fizjoterapeuta Piotr Maliszewski, dr hab. n. med. Hubert Krysztofiak, dr n. farm. Andrzej Pokrywka, dr n. med. Jarosław Krzywański i dr n. med. Monika Skrzypiec-Spring. W tym gronie zabrakło dr n. med. Anny Pacholec (specjalisty medycyny sportowej i rehabilitacji medycznej, posiadającej certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego), która była lekarzem polskiej reprezentacji na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro (2016). Dr Anna Pacholec, wspólnie z dr. Markiem Krochmalskim, podczas Kongresu poprowadzili warsztaty ultrasonograficzne dla lekarzy i fizjoterapeutów.