Delegacje partnerów projektu „Move up to be healthy and happy” w dniach 20-22 czerwca br. spotkały się po raz pierwszy w Gdyni, by omówić najważniejsze kwestie związane z realizowanym wspólnie przedsięwzięciem.

Gdyńskie Centrum Sportu, jako koordynator projektu, gości delegatów takich krajów jak: Włochy, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania oraz Czechy.
Światowe, jak i krajowe organizacje działające w zakresie zdrowia od lat wskazują na problem społeczeństwa związany z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak nadwaga czy otyłość. We wszystkich krajach partnerskich statystyki są alarmujące, a to budzi niepokój zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. Projekt „Move up to be healthy and happy” stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy związane ze zdrowiem, odżywianiem, rozwojem fizycznym i osobistym, integracją i asymilacją dzieci.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnianie sportu w szkołach. Zadania dodatkowe polegają na promowaniu równości w sporcie, podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, wzmocnieniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w sferze sportu, zdrowia i edukacji a także wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami.
Projekt zaplanowany został na 2 lata, a jego realizacja rozpoczęła się w styczniu br.  Docelowe działania projektowe, taki
e jak aktywizacja ruchowa, zajęcia edukacyjne związane ze zdrowym stylem życia dla dzieci oraz wielotematyczne warsztaty dla nauczycieli i rodziców prowadzone będą od września 2016 r.
Spotkanie odbywające się w Gdyni służyć ma przede wszystkim wielowymiarowym dyskusjom na temat stanu aktywności fizycznej dzieci, chorób cywilizacyjnych dotykających najmłodszych mieszkańców krajów partnerskich oraz opracowaniu optymalnych wytycznych prowadzenia zaplanowanych w projekcie działań.
Zagranicznymi partnerami projektu są Urząd Miasta Forte dei Marmi, Urząd  Miasta Lousada, Association Local Action Group Napoca Porolissum – stowarzyszenie z Aghiresu, Community Teachsport – przedsiębiorstwo non-profit z Londynu, Beachclub Ládví z. s. – klub sportowy z Pragi. Partnerem towarzyszącym jest Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (filia w Gdyni).
Informacja została przygotowana przez Gdyńskie Centrum Sportu. Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.