POWITANIE REPREZENTACJI PARAOLIMPIJCZYKÓW

Serdeczne powitanie na lotnisku Paraolimpijczyków, wśród ekipy nasz doktor Andrzej Folga