Posiedzenie Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych

Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej dr n. med. Hubert Krysztofiak  brał udział w  trzecim  posiedzeniu Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Zimowych


Spotkanie w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym,poświęcone było ocenie etapowych przygotowań reprezentacji Polski do startu w XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i XII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczang w 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem opieki medycznej nad zawodnikami, badań antydopingowych oraz naukowych badań wdrożeniowych. Posiedzenie Sztabu odbyło się pod przewodnictwem Jana Widery, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, z udziałem: Dyrektor Instytutu Sportu – PIB,  p.o. Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej, Dyrektor Działu Olimpijskiego i Współpracy Międzynarodowej PKOl oraz prezesów polskich związków sportowych: Polskiego Związku Biathlonu, Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskiego Związku Sportów Saneczkowych.