PILNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRZYPOMINAMY !!!!

Na badania w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu, powinni zgłaszać się jedynie pacjenci zdrowi, bez oznak infekcji.

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prosimy o niezgłaszanie się do poradni COMS osób, które w ciągu ostatnich 14 dni były w miejscu gdzie występuje koronawirus lub zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem.
W takim przypadku prosimy o bezzwłoczne powiadomienie telefoniczne stacji sanitarno-epidemiologicznej odpowiednio dla miejsca zamieszkania:
WARSZAWA           22 650 25 33
GDYNIA                  58 620 17 98 lub 605 462 480
WEJHEROWO        58 677 79 01 lub 697 611 090
 
 
W przypadku nasilonych objawów, należy zadzwonić pod nr alarmowy 112 lub bezpośrednio zgłosić się do oddziału zakaźnego:
 

 • WARSZAWA: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
  w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii,
  ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa,
 • GDYNIA: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia,
 • GDAŃSK: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
  ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk,

DBAJMY O SWOJE ZDROWIE I ZDROWIE NAJBLIŻSZYCH W NASZYM OTOCZENIU.