KURS SPECJALIZACYJNY PRZEZNACZONY DLA LEKARZY - Postępy w medycynie sportowej

W dniach 12 - 16  listopada  2018 roku odbędzie się kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowego programu specjalizacji w zakresie medycyny sportowej pt. ,,Postępy w medycynie sportowej ".

Organizator: Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (COMS)
MIEJSCE KURSU:
Sala konferencyjna COMS (CMKiD) W Warszawie  ul. Żwirki i Wigury 63 A, budynek Szpitala Pediatrycznego WUM, poziom -1 F

ZGŁOSZENIA:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na kursy - dostępny na stronie CMKP

Kierownik Naukowy: dr n. med. Jarosław Krzywański