KURS SPECJALIZACYJNY POSTĘPY W MEDYCYNIE SPORTOWEJ

W dniach 27 listopada - 8 grudnia 2017 roku odbędzie się kurs specjalizacyjny „Postępy w  medycynie  sportowej” dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny sportowej. Organizatorem kursu jest Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej.

Miejsce kursu: Centrum Olimpijskie PKOl, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4; 01-531 Warszawa (VI piętro)

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Jarosław Krzywański (specjalista medycyny sportowej, specjalista chorób wewnętrznych)
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Tytuł kursu: 
"Postępy w medycynie sportowej "  

Data Temat wykładu Wykładowca Ilość godzin
27.11 Organizacja kursu J. Krzywański 1
Wybrane problemy internistyczne w sporcie J. Krzywański 2
Badania obrazowe w sporcie. Ł. Małek 3
Aktualne zmiany w orzecznictwie sportowym. H. Krysztofiak 2
28.11 Fizjologia wysiłku sportowego. H. Krysztofiak 2
Teoria treningu sportowego. H. Olszewski 2
Rehabilitacja sportowca. P. Trochimczuk 2
Wybrane problemy stomatologiczne.
Zapobieganie urazom ustno-twarzowym.
T. Kuźma 2
29.11 Ciąża, problemy ginekologiczne a sport. A. Stefanowicz 2
Wybrane problemy laryngologiczne. E. Bartoszewicz 2
Wybrane problemy okulistyczne A. Chociszewska 2
Wybrane problemy neurologiczne. J. Pomorska 2
30.11 Szczepienia w sporcie. J. Krzywański 1
Wpływ wysiłku na układ immunologiczny. J. Krzywański 1
Wybrane choroby zakaźne (AIDS...) J. Krzywański 4
Wybrane problemy dermatologiczne. Stopa atlety. M. Gałązka 2
01.12 Wybrane problemy medycyny lotniczej. M. Żebrowski 2
Kierowanie pojazdami. Sporty motorowe. R. Miełżyński 2
Astma oskrzelowa u sportowca. J. Jurczyk 2
Anemia sportowca, wybrane problemy hematologiczne. J. Krzywański 2
4.12 Problemy żywienia w sporcie. I. Michnowska 2
Doping w sporcie A. Pokrywka 4
Dozwolone wspomaganie w sporcie. J. Krzywański 2
05.12 Problemy kardiologiczne a sport. A. Folga 4
Kardiologia dziecięca. A. Folga 4
06.12 Wady postawy u dzieci. M. Krochmalski 2
Powrót do sportu po zabiegach ortopedycznych i urazach. M. Krochmalski 2
Najczęstsze problemy ortopedyczne sportowca. M. Krochmalski 2
Sport osób niepełnosprawnych A. Folga 2
07.12 Pierwsza pomoc na boisku. A. Folga 4
Zabezpieczenia medyczne imprez masowych. A. Folga 2
„Team doctor” – rola i zadania.  A. Folga 2
08.12 Zapisy EKG sportowców (warsztaty). A. Folga 4
Problemy endokrynologiczne M. Fybes 2
Zaliczenie (test) A. Folga 2
Razem 80