Kurs specjalizacyjny online - DOPING W SPORCIE

W dniach 17-19 czerwca 2020 roku Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej organizuje kurs specjalizacyjny dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014 r.) w zakresie medycyny sportowej.

Szczegóły na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM
17.06.2020 (środa)
09:00-09:05        A. Pokrywka           Wprowadzenie i organizacja kursu
09:05-10:30 (2)   A. Pokrywka           Historia i definicja dopingu
10:30-12:00 (2)   R. Piechota            Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie
12:00-13:30 (2)   A. Pokrywka           Lista substancji i metod zabronionych w sporcie
13:30-15:00 (2)   M. Rynkowski         Polskie Przepisy Antydopingowe
 
18.06.2020 (czwartek)
09:00-09:45 (1)  M. Rynkowski          Etapy kontroli dopingu
09:45-11:15 (2)  D. Kwiatkowska       Analityka środków dopingujących 
11:15-12:45 (2)  D. Kwiatkowska       Doping genowy i paszport biologiczny
12:45-14:15 (2)  J. Krzywański          Suplementacja w sporcie
14:15-15:45 (2)  A. Pokrywka            Możliwe przyczyny nieświadomego użycia substancji zabronionych – doping nieświadomy
 
19.06.2020 (piątek)
09:00-10:30 (2)  T. Mikulski               Dozwolone metody wspomagania treningu sportowego
10:30-11:15 (1)  J. Krzywański          Niepożądane efekty stosowania dopingu w sporcie
11:15-12:45 (2)  J. Krzywański          Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych (TUE)
12:45-13:30 (1)  J. Krzywański          Rola lekarza sportowego w profilaktyce antydopingowej
13:30-14:15 (1)  A. Pokrywka            Zaliczenie kursu – egzamin

Wykładowcy
Dr n. med. Jarosław Krzywański – Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
Dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska – Polskie Laboratorium Antydopingowe
Dr n. med. Tomasz Mikulski – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
Mgr Rafał Piechota – Światowa Agencja Antydopingowa
Dr n. farm. Andrzej Pokrywka – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
Dr n. pr. Michał Rynkowski – Polska Agencja Antydopingowa