KURS SPECJALIZACYJNY "DOPING W SPORCIE"

W dniach 13-15 czerwca 2018 roku odbędzie się kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji w zakresie medycyny sportowej pt. "Doping w sporcie", którego organizatorem jest COMS. Poniżej szczegóły kursu.

Miejsce kursu:
COMS, ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa
(budynek Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, POZIOM -1.F)

Zgłoszenia:
Wyłącznie przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na kursy - dostępny na stronie CMKP

Kierownik kursu:
dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Program:

13 czerwca 2018 (środa)
 

9:00       Dr A. Pokrywka - Wprowadzenie i organizacja kursu

9:20       Dr A. Pokrywka - Historia i definicja dopingu           
10.50     PRZERWA           
11:05     Mgr M. Rynkowski - Polskie Przepisy Antydopingowe                                    
12:15     Mgr M. Rynkowski - Etapy kontroli dopingu                                                   
13:00     PRZERWA           
13:15     Mgr R. Piechota - Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie   
14:45     Dr A. Pokrywka - Lista substancji i metod zabronionych w sporcie 
(do 16:15)      

14 czerwca 2018 (czwartek)

9:00       Dr hab. D. Kwiatkowska - Analityka środków dopingujących                 
10:30     Dr hab. D. Kwiatkowska - Doping genetyczny i paszport biologiczny       
12:00     PRZERWA         
12:15     Dr J. Krzywański - Suplementacja w sporcie   
13:45     Dr A. Pokrywka - Możliwe przyczyny nieświadomego użycia substancji zabronionych
(do 15:15)

15 czerwca 2018 (piątek)

9:00        Dr J. Krzywański / Dr T. Mikulski - Dozwolone metody wspomagania treningu sportowego   
9:45        Dr J. Krzywański / Dr A. Pokrywka - Niepożądane efekty stosowania dopingu w sporcie        
11:15      PRZERWA         
11:30      Dr J. Krzywański - Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych (TUE)     
13:00      Dr J. Krzywański - Rola lekarza sportowego w profilaktyce antydopingowej 
13:45      PRZERWA       
14:00      Zaliczenie kursu – egzamin (Dr A. Pokrywka)          
(do 14:45)