KURS SPECJALIZACYJNY "AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA-ZALECENIA DLA ZDROWIA I W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH"

W dniach 26-27 października  2017 roku odbędzie się kurs specjalizacyjny dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny sportowej „Aktywność fizyczna – zalecenia dla zdrowia i w chorobach przewlekłych” , którego organizatorem jest Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej.

Poniżej szczegóły kursu.

Miejsce kursu: Centrum Olimpijskie  (PKOL.- VI p.), ul. Wybrzeże Gdyńskie 4; 01-531 Warszawa

Kierownik naukowy  kursu: dr n. medycznych Andrzej Folga
Specjalista medycyny sportowej, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych; Przewodniczący Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.  
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
                        
Tytuł kursu:  „Aktywność fizyczna – zalecenia dla zdrowia i w chorobach przewlekłych”
 

Lp. Temat wykładu lub innych zajęć Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy Liczba
godzin
1. Wprowadzenie i organizacja kursu Dr n. med. Andrzej Folga 1
2. Znaczenie regularnej aktywności fizycznej w grupie osób klinicznie zdrowych. Dr n. med. Andrzej Folga 1
3. Prewencyjnei lecznicze znaczenie regularnej aktywności fizycznej w wybranych jednostkach chorobowych (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej, POChP, astma oskrzelowa, osteoporoza). Dr n. med. R. Główczyńska 2
4. Zalecenia aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej i dla osób z chorobami przewlekłymi. Lek. Michalina Galas 2
5. Przeciwwskazania dla treningu fizycznego i udziału we współzawodnictwie sportowym  u osób z chorobami przewlekłymi Dr n. med. A. Folga 2
6. Zapobiegawcza rola aktywności fizycznej w powstawaniu wybranych chorób nowotworowych Dr n. med. A. Folga 1
7. Objawy najczęstszych chorób nowotworowych możliwych do rozpoznania przez specjalistów medycyny sportowej Dr hab. n. med. S. Szmit 1
8. Podstawowe wskazania i przeciwwskazania do wysiłków fizycznych u osób z chorobą nowotworową Dr hab. n. med. S. Szmit 1
9. Podstawowe wskazania i przeciwwskazania do zabiegów odnowy biologicznej u osób z chorobą nowotworową Dr n. med. T.Chomiuk 1
10. Zagrożenie nowotworowe w wyniku stosowania dopingu farmakologicnego Dr n. med. A. Folga 2
11. Zaliczenie kursu Dr n. med. A. Folga 2
Razem 16