KURS SPECJALIZACYJNY ,, ABC MEDYCYNY SPORTOWEJ"

W dniach 13-17 listopada 2017 roku odbędzie się kurs specjalizacyjny „ABC  medycyny sportowej” dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny sportowej. Organizatorem kursu jest Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej.


Miejsce kursu: Centrum Olimpijskie PKOl, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4; 01-531 Warszawa (VI piętro)

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Andrzej Folga (kardiolog, specjalista medycyny sportowej, specjalista chorób wewnętrznych; Przewodniczący Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Tytuł kursu: 
Kurs wprowadzający do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej "ABC medycyny sportowej"
ABC medycyny sportowej - wprowadzenie do specjalizacji w medycynie sportowej"                      
                                                                     

Lp. Temat wykładu lub innych zajęć Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy Liczba
godzin
1. Wprowadzenie i organizacja kursu Dr n. med. Andrzej Folga 1
2. Zadania i kompetencje lekarza medycyny sportowej Dr n. med. Hubert Krysztofiak 1
3. Historia medycyny sportowej w Polsce Dr n. med. Hubert Krysztofiak 1
4. Przepisy dotyczące orzecznictwa lekarskiego w medycynie sportowej Lek. Jarosław Krzywański 1
5. Orzecznictwo w sporcie Lek. Jarosław Krzywański 2
6. Podstawy onkologii Dr n. med. Andrzej Folga 2
7. Badanie ortopedyczne w medycynie sportowej Lek. med. Marek Krochmalski 1
8. Wady postawy u dzieci Lek. Marek Krochmalski 1
9. Przeciwwskazania ortopedyczne do uprawiania sportu Lek. Marek Krochmalski 1
10. Przeciążenia narządu ruchu Lek. Marek Krochmalski 1
11. Powrót do sportu po urazach Lek. Marek Krochmalski 1
12. Powrót do sportu po zabiegach ortopedycznych Lek. Marek Krochmalski 1
13. Rehabilitacja sportowca Mgr Piotr Trochimczuk 2
14. Fizjologia wysiłku sportowego Dr n. med. Andrzej Folga 1
15. Zasady wykonywania testów wysiłkowych Dr n. med. Andrzej Folga 1
16. Wysiłek fizyczny w prewencji pierwotnej i wtórnej schorzeń cywilizacyjnych Dr n. med. Andrzej Folga 1
17. Kardiologia dziecięca Dr n. med. Andrzej Folga 1
18. Serce sportowca Dr n. med. Andrzej Folga 1
19. Nagłe zgony w sporcie Dr n. med. Andrzej Folga 1
20. Kardiologiczne przeciwwskazania do uprawiania sportu Dr n. med. Andrzej Folga 2
21. Doping w sporcie Dr n. farm. Andrzej Pokrywka 2
22. Dozwolone wspomaganie w sporcie Dr n. farm. Andrzej Pokrywka 1
23. Wybrane problemy internistyczne u sportowca. Lek. Jarosław Krzywański 1
24. Zaburzenia metaboliczne a sport. Lek. Jarosław Krzywański 1
25. Wpływ wysiłku na układ immunologiczny. Szczepienia w sporcie. Lek. Jarosław Krzywański 1
26. Anemia sportowca, wybrane problemy hematologiczne. Lek. Jarosław Krzywański 1
27. Astma oskrzelowa u sportowca. Lek. Janusz Jurczyk 1
28. Zabezpieczenia medyczne imprez masowych Dr n. med. Andrzej Folga 1
29. Pierwsza pomoc na boisku Dr n. med. Andrzej Folga 2
30. Zapisy EKG sportowców (warsztaty) Dr n. med. Andrzej Folga 3
31. Zaliczenie kursu Dr n. med. Andrzej Folga 2
Razem 40