KURS SPECJALIZACYJNY ABC medycyny sportowej wprowadzenie do specjalizacji w medycynie sportowej

W dniach 4 - 8 czerwca  2018 roku odbędzie się kurs specjalizacyjny ABC medycyny sportowej dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny sportowej.

Organizatorem kursu jest Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
 
Miejsce kursu: Miejsce kursu:
COMS, ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa
(budynek Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, POZIOM -1.F)

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Andrzej  Folga

PROGRAM

L.p. tytuł wykładu lub innych zajęć tytuł, imię i nazwisko wykładowcy liczba godz. dydaktycznych stacjonarnych metoda dydaktyczna*
1 Organizacja kursu Dr n. med. Andrzej Folga 1 wykład
  Historia medycyny sportowej w Polsce Dr n. med. Andrzej Folga
 
2 wykład
2 Podstawy onkologii Dr n. med. Andrzej Folga 2 wykład
4 Przepisy dotyczące orzecznictwa lekarskiego w medycynie sportowej Dr n. med. Jarosław Krzywański 2 wykład
5 Orzecznictwo w sporcie Dr n. med. Jarosław Krzywański 1 wykład
 

Dzień 2 – data: 05.06.2018

l.p. tytuł wykładu lub innych zajęć tytuł, imię i nazwisko wykładowcy liczba godz. dydaktycznych stacjonarnych metoda dydaktyczna*
1 Badanie ortopedyczne w medycynie sportowej Lek. med. Marek Krochmalski 1 wykład
2 Wady postawy u dzieci Lek. med. Marek Krochmalski 1 wykład
3 Przeciwwskazania ortopedyczne do uprawiania sportu Lek. med. Marek Krochmalski 1 wykład
4 Przeciążenia narządu ruchu Lek. med. Marek Krochmalski 1 wykład
5 Powrót do sportu po urazach Lek. med. Marek Krochmalski 1 wykład
6 Powrót do sportu po zabiegach ortopedycznych Lek. med. Marek Krochmalski 1 wykład
7 Rehabilitacja sportowca Lek. med. Marek Krochmalski 2 wykład
 

 
 
Dzień 3 – data: 06.06.2018

l.p. tytuł wykładu lub innych zajęć tytuł, imię i nazwisko wykładowcy liczba godz. dydaktycznych stacjonarnych metoda dydaktyczna*
1 Zadania i kompetencje lekarza medycyny sportowej Dr n. med.  Hubert Krysztofiak 1 wykład
  Serce sportowca. Nagłe zgony w sporcie Dr n. med. Andrzej Folga
 
1 wykład
2 Wybrane problemy internistyczne u sportowca. Dr n. med. Jarosław Krzywański 1 wykład
3 Zaburzenia metaboliczne a sport. Dr n. med. Jarosław Krzywański 1 wykład
4 Anemia sportowca, wybrane problemy hematologiczne. Dr n. med. Jarosław Krzywański 1 wykład
5 Wpływ wysiłku na układ immunologiczny. Szczepienia w sporcie. Dr n. med. Jarosław Krzywański 1 wykład
6 Doping w sporcie .
Dozwolone wspomaganie w sporcie.
Dr n. farm. Andrzej Pokrywka
 
2 wykład
 

 
Dzień 4 – data: 07.06.2018

l.p. tytuł wykładu lub innych zajęć tytuł, imię i nazwisko wykładowcy liczba godz. dydaktycznych stacjonarnych metoda dydaktyczna*
1 Pierwsza pomoc na boisku. Lek.med. Michalina Galas 2 wykład
2 Fizjologia wysiłku sportowego. Dr n. med. Renata Główczyńska 1 wykład
3 Zasady wykonywania testów wysiłkowych. Dr n. med. Renata Główczyńska 1 wykład
4 Wysiłek fizyczny w prewencji pierwotnej i wtórnej schorzeń cywilizacyjnych. Dr n. med. Renata Główczyńska 1 wykład
5 Kardiologiczne przeciwwskazania do uprawiania sportu. Dr n. med. Andrzej Folga 2 wykład
6 Astma oskrzelowa u sportowca. Lek. med. Janusz Jurczyk 1 wykład
 

 
Dzień 5 – data: 08.06.2018

l.p. tytuł wykładu lub innych zajęć tytuł, imię i nazwisko wykładowcy liczba godz. dydaktycznych stacjonarnych metoda dydaktyczna*
1 Kardiologia dziecięca. Dr n. med. Anna Turska-Kmieć 2 wykład
2 Zabezpieczenia medyczne imprez masowych Dr n. med. Andrzej Folga 1 wykład
3 Zapisy EKG sportowców (warsztaty) Dr n. med. Andrzej Folga 3 wykład
4 Zaliczenie test. Dr n. med. Andrzej Folga 2 egzamin

 
ŁĄCZNIE GODZIN NA KURSIE: 40