KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA, WROCŁAW, 19-20CZERWCA 2015

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Wrocław, 19 - 20 czerwca 2015

 
                                        ,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu
                                           ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu
                                                                skokowego i stopy ”

 
                       Miejsce:  Wyższa Szkoła Fizjoterapii i Centrum Rehabilitacji i Edukacji
                                              Medycznej 50-038  Wrocław, ul. T. Kościuszki 4
                              

                                                            Tematyka Konferencji:
                 I.   Klasyfikacja i diagnostyka dysfunkcji stawu skokowego i stopy
                 II.  Leczenie nieoperacyjne schorzeń stawu skokowego i stopy
                 III. Fizjoterapia w leczeniu nieoperacyjnym schorzeń stawu skokowego i stopy
                 IV. Metody leczenia operacyjnego i fizjoterapii po uszkodzeniach pełnej ciągłości
                      aparatu więzadłowego, więzozrostu i po złamaniach w obrębie stawu skokowego i stopy.
                                              
                                                                    Warsztaty :
                1. Praktyczne prowadzenie kompleksowej fizjoterapii po obrażeniach stawu skokowego  - etapy postępowania
                2. Techniki terapii manualnej na tkankach miękkich okolicy stawu skokowego i stopy.
                3. Trening funkcjonalny
                4. ABC diagnostyki podoskopowej – dobór indywidualny wkładek FORMTHOICES
                           
                        
                                                                                                      
                                                                                                                                      
                                                               Współorganizatorzy

                                                  
         
                                   
                                                                    

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr hab. Andrzej Czamara prof. WSF

 

Informacje o Konferencji można znaleźć na stronie:

http://www.wsf.wroc.pl/strona/konferencja-staw-skokowy-i-stopa