KOMUNIKAT WS. EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

W związku z zachorowaniami na COVID-19, tj. zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ograniczenia epidemii, w wielu krajach wdrożono szereg nadzwyczajnych środków. Odwoływane są m.in. imprezy masowe, w tym o charakterze sportowym.

Ponadto zawieszono lub ograniczono transport publiczny krajowy i międzynarodowy.

Powyższe działania nie pozostają bez wpływu na polskich sportowców. Stąd też, w dniu 27 lutego 2020 roku, z inicjatywy Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, powołano Zespół ds. oceny ryzyka zdrowotnego polskich sportowców w związku ze światową epidemią koronawirusa. Jego głównym celem jest monitorowanie wszelkich zdarzeń mogących mieć wpływ na przygotowania polskich sportowców do igrzysk olimpijskich w Tokio. Podczas pierwszego spotkania Zespołu określono jego działania na najbliższe dni. Zaproponowano także, aby przedstawiciele polskich związków sportowych we wszelkich sprawach medycznych związanych z koronawirusem kontaktowali się z lekarzami COMSj. Osobami kompetentnymi w udzielaniu stosownych informacji są dr n. med. Hubert Krysztofiak (dyrektor COMS) i dr n. med. Jarosław Krzywański (kierownik Centrum Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej COMS).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Zasadami postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2), które dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również regularnego śledzenia komunikatów dla podróżujących (opracowywanych na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - ECDC oraz Światowej Organizacji Zdrowia - WHO), wydawanych także przez GIS. Pamiętajmy, że przede wszystkim niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie GIS.