KARDIOLOGIA SPORTOWA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

14 października 2016 roku, w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie, odbyła się promocja książki „Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej”, wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Monografia ta na pewno zainteresuje nie tylko kardiologów.

Uwzględnia bowiem interdyscyplinarne spojrzenie oraz wszystkie elementy, których znajomość konieczna jest dla poznania zarówno fizjologii, patologii i kliniki oraz orzecznictwa sportowego. Redaktorami naukowymi tej unikalnej w skali kraju pozycji są konsultanci ds. kardiologii Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej - dr hab. n. med. Wojciech Braksator i prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz. Wśród licznego grona współautorów, złożonego głównie z najlepszych polskich specjalistów kardiologii i medycyny sportowej, znaleźli się pracownicy COMS: dr n. med. Hubert Krysztofiak, dr Jarosław Krzywański, dr n med. Andrzej Folga, dr Janusz Jurczyk oraz dr n. farm. Andrzej Pokrywka.