INAUGURACYJNE POSIEDZENIE SZTABU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH I PARAOLIMPIJSKICH DS. SPORTÓW LETNICH - TOKIO 2020

12 czerwca 2017 r. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka  wręczył akty powołania członkom Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich – Tokio 2020.

Sztab jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki o charakterze opiniodawczo-doradczym. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Społecznej Rady Sportu, Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej  oraz Zespołu Metodycznego Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Sztab współpracuje ponadto z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
Członkiem Honorowym Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich została Pani Irena Szewińska. 
Celem współpracy Stron w ramach Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich jest m.in.

 • współdziałanie na rzecz opracowania ramowej strategii rozwoju letnich sportów olimpijskich i paraolimpijskich w Polsce,
 • wymiana informacji i wspólna promocja procesu przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i Paraolimpijskiej Tokio 2020,
 •  wzmocnienie współpracy na rzecz wsparcia działań polskich związków sportowych uczestniczących w przygotowaniach olimpijskich i paraolimpijskich,współdziałanie na rzecz przyjęcia krajowych kryteriów powoływania reprezentacji Polski na letnie igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie.

Lista członków Sztabu Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich ds. Sportów Letnich:

 1. Jan Widera – Przewodniczący Sztabu
 2. Adam Krzesiński – Zastępca Przewodniczącego
 3. Łukasz Szeliga – Zastępca Przewodniczącego 
 4. Irena Szewińska – Członek Honorowy
 5. Marcin Nowak
 6. Angelika Głowienka
 7. Tomasz Marcinkowski
 8. Marzenna Koszewska
 9. Ryszard Stadniuk
 10. Tadeusz Nowicki
 11. Czesław Lang
 12. Urszula Włodarczyk
 13. Lech Salamonowicz
 14. Hubert Krysztofiak