Eksperci COMS w Komisji Medycznej PKOl

W dniu 4 grudnia 2017 roku, w Centrum Olimpijskim PKOl, odbyło się pierwsze posiedzenie  Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, powołanej przez Zarząd PKOl na lata 2017-2021.

Jej przewodniczącym został dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej - dr n. med. Hubert Krysztofiak. Do Komisji zostali powałani także inni pracownicy lub współpracownicy COMS, tj.: dr n. med. Jarosław Krzywański, lek. Janusz Jurczyk, lek. Marek Krochmalski, dr n. farm. Andrzej Pokrywka, prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz i dr Marek Graczyk.

Komisja Medyczna jest statutowym organem PKOl, pełniącym funkcję ciała doradczego Zarządu PKOl w zakresie: organizacji opieki zdrowotnej nad zawodnikami kadry olimpijskiej, bieżącego zabezpieczenia medycznego procesu szkolenia sportowego, organizacji zabezpieczenia medycznego igrzysk olimpijskich, problemów związanych ze zjawiskiem dopingu w sporcie oraz działań naukowych na rzecz sportu. Komisja Medyczna PKOl działa także w zakresie propagowania aktywności fizycznej i sportu jako najistotniejszego elementu profilaktyki zdrowotnej, poprzez inicjowanie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Pełny skład Komisji Medycznej PKOl:

Hubert Krysztofiak - Przewodniczący
Wojciech Braksator
Andrzej Bugajski
Jolanta Chwalbińska
Marek Graczyk
Janusz Jurczyk
Marek Krochmalski
Jarosław Krzywański
Marcin Kulpa
Artur Mamcarz
Andrzej Mądrala
Andrzej Pokrywka
Andrzej Rakowski
Jerzy Siekiera
Stanisław Szymanik
Agata Kruszewska - sekretarz z ramienia biura PKOl

Eksperci COMS w Komisji Medycznej PKOl
Eksperci COMS w Komisji Medycznej PKOl
Eksperci COMS w Komisji Medycznej PKOl
Eksperci COMS w Komisji Medycznej PKOl
Eksperci COMS w Komisji Medycznej PKOl
Eksperci COMS w Komisji Medycznej PKOl
Eksperci COMS w Komisji Medycznej PKOl