DOPING w SPORCIE - Kurs dla lekarzy

W dniach 16-18 czerwca 2021 roku, w Centrum Olimpijskim PKOl (Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4), odbędzie się kurs w ramach specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej pt. "Doping w sporcie".

Wykładowcy:

 • Dr n. med.  Jarosław Krzywański – Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
 • Dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska – Polskie Laboratorium Antydopingowe
 • Dr n. med. Tomasz Mikulski – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
 • Mgr Rafał Piechota – Światowa Agencja Antydopingowa
 • Dr n. farm. Andrzej Pokrywka – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
 • Dr n. pr. Michał Rynkowski – Polska Agencja Antydopingowa

Tematyka wykładów:

 • Historia i definicja dopingu
 • Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie
 • Polskie Przepisy Antydopingowe
 • Etapy kontroli dopingu
 • Lista substancji i metod zabronionych w sporcie
 • Niepożądane efekty stosowania dopingu w sporcie
 • Możliwe przyczyny nieświadomego użycia substancji zabronionych – doping nieświadomy
 • Analityka środków dopingujących
 • Doping genowy i paszport biologiczny
 • Dozwolone metody wspomagania treningu sportowego
 • Suplementacja w sporcie
 • Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych (TUE)
 • Rola lekarza sportowego w profilaktyce antydopingowej