ABC MEDYCYNY SPORTOWEJ - kurs specjalizacyjny

10-14 maja 2021 roku odbędzie się kurs wprowadzający do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej pt. "ABC medycyny sportowej". Kurs, którego organizatorem jest Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, zaplanowano w formie stacjonarnej, w Centrum Olimpijskim (Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4).

Szczegóły nt. kursu i zgłoszeń są dostępne na portalu Otwarcie w nowym oknie: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.