Medycyna sportowa obejmuje całość procesów  zachodzących w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej. Dlatego niezwykle ważne jest systematyczne monitorowanie stanu funkcjonalnego oraz wdrażanie działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie zachorowań i doznania urazów.

 

Oferujemy kompleksowe badania dla dzieci, młodzieży, dorosłych sportowców oraz osób amatorsko lub rekreacyjnie uprawiających sport

 • badania orzecznicze z zakresu medycyny sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizujemy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. Dziennik Ustaw nr 88 poz. 502 oraz Dziennik Ustaw nr 88 poz. 500
 • badania lekarskie przed rozpoczęciem rekreacyjnego uprawiania sportu pakiety: biegacza, triathlonisty, kolarza, sportów walki, płetwonurka
 • okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport rekreacyjnie, umożliwiające wykrycie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem wysiłku fizycznego
 • konsultacje ortopedyczne
 • badania USG narządu ruchu, narządów wewnętrznych
 • konsultacje kardiologiczne
 • fizjoterapeutyczną ocenę funkcjonalną organizmu
 • badania wydolnościowe i monitoring stosowanych metod treningowych
 • pełną diagnostykę laboratoryjną: profil olimpijski, żelazowy, witaminowy
 • diagnostykę kardiologiczną (Echo serca, Stress Test, Ekg wysiłkowe, Holter EKG, całodobowe monitorowanie nadciśnienia tętniczego-ABPM)
 • diagnostykę alergologiczną w tym wykrywanie astmy wysiłkowej (spirometrię, testy rozkurczowe, testy alergologiczne)
 • konsultacje dietetyczne (analiza składu ciała, optymalizacja metod żywienia, programy suplementacyjne, monitoring dietetyczny)
 • konsultacje certyfikowanych psychologów olimpijskich
 • konsultacje laryngologiczne
 • konsultacje okulistyczne
 • konsultacje neurologiczne
 • badania EEG