Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie realizuje bezpłatny program badań profilaktycznych 40 PLUS.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

    morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
    stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
    stężenie glukozy
    ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
    kreatynina
    badanie ogólne moczu
    kwas moczowy
    krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

    morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
    stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
    stężenie glukozy
    ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
    kreatynina
    badanie ogólne moczu
    kwas moczowy
    krew utajona w kale
    PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:

    pomiar ciśnienia tętniczego
    pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
    ocena miarowości rytmu serca

Więcej o programie na stronie Ministerstwa Zdrowia.